Bendrovės veikla

Nebijok konkurencijos, nes tik tikslo siekiantys jos nebijo, o atvirkščiai - trokšta ją įveikti

UAB „Techsis“

               Uždaroji akcinė bendrovė „Techsis“ yra įregistruota 1996 metais. Peržengusi 24-rių metų veiklos slenkstį, bendrovė sukaupė didelę patirtį statybos srityje. UAB „Techsis“ nuolat ieško jaunų, kvalifikuotų, veržlių ir tikslo siekiančių darbuotojų, taip sukurdama tvirtą specialistų komandą, sėkmingai vykdančią statybos darbus Telšių mieste ir  rajone bei Žemaitijos regione.

Kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Kokybės politika

 • tiriame nuolat besikeičiančius klientų poreikius;
 • keliame darbuotojų kvalifikaciją;
 • glaudžiai bendradarbiaujame su tiekėjais bei kitomis suinteresuotomis institucijomis;
 • naudojame naujas, kokybiškas medžiagas ir technologijas;
 • siekiame nuolatinio, kryptingo ir darnaus bendrovės vystymosi.

Aplinkos apsaugos politika

 • racionaliai naudojame gamtinius ir energetinius išteklius;
 • rūpinamės darbo aplinka bei darbuotojų sveikatos apsauga;
 • bendradarbiaujame su tiekėjais ir kitais partneriais, siekdami mažinti veiklos neigiamą poveikį aplinkai;
 • skiriame reikalingus resursus nustatytiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • laikomės teisės aktų ir kitų bendrovės prisiimtų įsipareigojimų aplinkos apsaugos srityje;
 • užtikriname aplinkos apsaugos prieinamumą visuomenei.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

 • siekiame nuolatinio rizikos mažinimo, vykdome su darbu susijusių sužalojimų, susirgimų, profesinių ligų incidentų prevenciją;
 • nustatome darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei skiriame reikalingus išteklius jų įgyvendinimui;
 • laikomės LR teisinių ir norminių dokumentų reikalavimų darbuotojų saugai ir sveikatai;
 • giliname visų darbuotojų žinias darbų saugos srityje ir siekiame šių žinių praktinio pritaikymo savo darbe;
 • suteikiame darbuotojams geras darbo ir buities bei poilsio sąlygas;
 • užtikriname darbuotojų saugos ir sveikatos politikos prieinamumą visuomenei.

Vizija

           Tapti patikima ir pripažinta, stabiliai dirbančia, nuosekliai siekiančia užsibrėžtų tikslų, statybos paslaugų teikėja Žemaitijos regione, nuolat besivystanti ir tobulėjanti, naudojanti pažangias technologijas, garantuojanti darbų kokybę bei atlikimo terminus, remiantis aukščiausiais aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos reikalavimais.

Misija

             Kokybiškai ir sąžiningai vykdyti įsipareigojimus, plėtoti ir išlaikyti ilgalaikius ryšius su klientais, statybų partneriais ir tiekėjais, teikti kvalifikuotas ir kokybiškas paslaugas, didinti darbų vertę, sukuriant naudą klientui, būti novatoriškiems, kuriant aukštesnės kokybės aplinką, palankią verslui ir žmonėms.