Karjera

Nebijok konkurencijos, nes tik tikslo siekiantys jos nebijo, o atvirkščiai - trokšta ją įveikti

                                             Praėję metai įmonei buvo labai aktyvūs ir pilni iššūkių, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. Tačiau, bendro darnaus komandinio darbo dėka įgyvendinti tikslai pranoko visų mūsų lūkesčius. Tariu nuoširdų ačiū kiekvienam asmeniškai už supratimą, toleranciją,idėjų sklaidą, atsidavimą darbui, palaikymą, pozityvų mąstymą, operatyvų veikimą, pagarbą ir nuoširdumą. Džiaugiuosi, kad galiu dirbti tokiame darniame kolektyve, nes be Jūsų negalėčiau didžiuotis pasiektais įmonės metų rezultatais. Todėl prasidėjus naujiems 2019 metams linkiu savo kiekvienam kolektyvo darbuotojui pirmiausia stiprios sveikatos, darnos ir meilės savo šeimose, tolesnio glaudaus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su partneriais, užsakovais,  naujų idėjų sklandaus realizavimo, į darbe atsiradusias kliūtis ir sunkumus taip ir toliau žvelgti su optimizmu ir šypsena, kuri palengvina kiekvieno mūsų atsakingą darbą. 

                                                                                                                                                                   Pagarbiai, direktorius Algirdas Birkantas

Įmonė nuolat ieško kvalifikuotų, profesionalių, atsakingų darbuotojų, norinčių prisijungti prie mūsų komandos.
Savo gyvenimo aprašymą su pageidaujama užimti pozicija siųskite el. paštu: administracija@techsis.lt